Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17., 19/17.), i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), zamjenik župana
koji obnaša dužnost župana Istarske županije dana 19. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada
Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu

Preuzmite Odluku u pdf formatu