Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. dana 12. ožujka 2020. kojeg možete preuzeti ovdje.

Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije podnosi se putem linka http://javne-potrebe.istra-istria.hr u vremenu od 16. ožujka 2020. od 0:00 sati do 30. ožujka 2020. do 24:00 sata.

Probleme na koje nailazite u postupku korištenja aplikacije radi podnošenja prijave za Natječaj za studente slabijeg imovnog stanja, možete dostaviti prijavom:

  • putem Prijava pogreške 2020-IŽ stipendije (lijevi kut dolje) na prvoj strani aplikacije ili na strani Natječaj za studente slabijeg imovnog stanja (lijevi kut dolje) od 16.03.2020.  od 0:00 do 26.03.2020. do 24:00 sata ili
  • putem mail adrese obrazovanje@istra-istria.hr od 16.03.2020. od 0:00 do 26.03.2020. do 24:00 sata

Na zaprimljene upite nakon navedenog roka neće biti dostavljeni odgovori.
Rok za dostavu Prijave za stipendije za studente slabijeg imovnog stanja ističe 30.03.2020. u 24:00 sata.