23. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/19-02/40
URBROJ: 2163/1-01/4-19-01
Pazin, 2. rujna 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
23. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 12. rujna 2019. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2020. godinu
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu
 10. Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji
 11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta IKA-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale istriana
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell''Istria
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale del'Istria
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti koncesionarki Mirjani Poljak-Vodnjan za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opće (obiteljske) medicine
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti koncesionarki Doriji Leonardelli-Vodnjan za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opće (obiteljske) medicine
 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti koncesionarki Heleni Blažić-Pula za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost medicine rada
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Istarske županije
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.