Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „ISTRAMEDIC 2019“

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „ISTRAMEDIC 2019“ (KLASA: 403-01/19-01/02,  URBROJ: 2163/1-01/8-19-08), te Ugovora o suradnji na Programu osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“ sklopljenog sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d. i Privrednom bankom Zagreb d.d., Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 29. srpnja 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema
Programu kreditiranja „ISTRAMEDIC 2019“

JAVNI POZIV (pdf) – cijeli sadržaj

Zahtjevi se podnose odabranoj poslovnoj banci neposredno u poslovnici banke sa naznakom:

„Zahtjev za dodjelom stambenih kredita po Programu ISTRAMEDIC 2019“

ili

„Zahtjev za dodjelom subvencioniranih stambenih kredita po Programu ISTRAMEDIC 2019“

Zahtjev se podnosi na Obrascu zahtjeva za kredit kojeg daje Banka, a prilaže se dodatna dokumentacija navedena u ovom Javnom pozivu i Programu ISTRAMEDIC 2019. Obavezno priložiti potvrdu o zaposlenju u zdravstvenoj instituciji u vlasništvu Istarske županije radi ostvarivanja prava iz kreditne linije ISTRAMEDIC 2019.

Izjava – potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj instituciji u vlasništvu Istarske županije