O D L U K A
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. travnja do 6. lipnja 2019. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini (prioritetno područje - promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)


Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17. i 2/18.), Župan Istarske županije, dana 07. lipnja 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. travnja do 6. lipnja 2019. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini (prioritetno područje – promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)

Preuzmite odluku u pdf formatu