Obavijesti

25.05.2020.Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta KRIŽAN LUCA, 46414 RHEDE, WESTF, SUDSTR. 75, NJEMAČKA i BENČIĆ WILLIAM, 667 SEA VALE ST APT 2, CHULA VISTA CA 91910 ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

22.05.2020.Valeriji Minen, pok. Otavia, Italija, S. Dorligo D. Valle, Francovec kbr. 404 vlasnici na k.č. br. 2350, k.o. Buzet - Stari grad, kao osobi vlasnika tijelu nepoznata prebivališta/boravišta, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "PARK ODVODNJA" d.o.o. iz Buzeta,...

22.05.2020.Katarini Draščić, rođ. Flego, Italija, Vigevano, vlasnici na k.č. br. 3793/6, k.o. Buzet , kao osobi vlasnika tijelu nepoznata prebivališta/boravišta, odnosno tijelu nepoznatoj osobi vlasnika, postavlja se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "PARK ODVODNJA" d.o.o. iz Buzeta,...

21.05.2020.Poziva se osoba nepoznatog prebivališta i boravišta Ivan Raner, Argentina, upisan kao suvlasnik ½ dijela nekretnina k.č. br. 1205/3 i 1205/8, k.o. Pula, da se javi ovom upravnom tijelu ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

19.05.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-50 od 15. svibnja 2020. godine,...

18.05.2020.Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu referenta/ice za opće poslove - provedba projekta "REI II", u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za gospodarstvoSplitska 14, 52100 Pula, p.p. 198Tel. (0)52 372-173Klasa: 112-03/20-01/02Urbroj: 2163/1-22/9-20-20Pula, 15. svibnja...

18.05.2020.Lucii Belci, rođ. Zuccheri, talijanskoj državljanki po opciji, čije je prebivalište, odnosno, boravište nepoznato, za privremenog zastupnika postavlja joj se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, na temelju odredbe članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku...

14.05.2020.Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu za postojeće postrojenje TE Plomin 2 sa sadržajem razmatranja

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli...

14.05.2020.Angeli Mitton, udanoj Giovanelli, p. Giuseppe, rođenoj 01.03.1874. godine, talijanskoj državljanki po opciji, čije je prebivalište odnosno boravište nepoznato, za privremenog zastupnika postavlja se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne...

11.05.2020.Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje referenta/ice za opće poslove - provedba projekta „REI II“

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje Referenta/ice za opće poslove – provedba projekta „REI II“, kodni broj ugovora: UP.01.3.1.01.0021 na određeno vrijeme...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 695


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>