13.09.19. u 10:48

Održana finalna konferencija te završni partnerski sastanak projekta iDEAL

IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija kao vodeći partner projekta iDEAL (DEcision support or Adaptation pLan) programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska sudjelovala je u periodu od 10. do 11. rujna 2019. godine na  završnoj konferenciji te projektnom sastanku u gradu Pesaro, Italija.

Prvoga je dana održana završna konferencija projekta gdje su nakon uvodnog dijela u kojemu je voditelj projekta gosp. Nikola Petrić iz IRENA-e predstavio glavne rezultata iDEAL projekta, riječ preuzeli stručnjaci iz polja istraživanja klimatskih promjena sa glavnim fokusom na utjecaj i prilagodbu klimatskim promjenama u obalnim područjima. Tijekom prezentacija, prisutni sudionici mogli su se upoznati sa talijanskom nacionalnom strategijom za prilagodbu i nacionalni plan prilagodbe klimatskim promjenama koju je prezentirao gosp. Francesco Musco sa venecijanskog sveučilišta IUAV te su zatim prezentirana iskustva sa projekta „Resilient Mantova“ koji je prezentirala gđa.  Giulia Moraschi iz grada Mantove. Ivana Rogulj iz Društva za oblikovanje održivog razvoja–DOOR predstavila je projekt Adriadapt čiji je cilj poboljšanje kapaciteta jadranskih gradova za prilagodbu klimatskim promjenama putem razvoja baze podataka koja će omogućiti jedinicama lokalne samouprave provedbu adekvatnih adaptacijskih mjera i koraka na području koje je pokriveno projektom. Završnu konferenciju projekta iDEAL zaključio je gdin. Aleksandar Major iz Istarske Županije koji je prezentirao na koji način se Istarska Županija prilagođava klimatskim promjenama.

Drugoga dana projektni partneri održali su sastanak na kojemu su prezentirane i raspravljene dosadašnje aktivnosti, posebice dva glavna outputa projekta, izrada klimatskih planova te implementacija DSS alata – alata za podršku u odlučivanju razvijenog na temelju prikupljenih informacija te znanja u području utjecaja klimatskih promjena u obalnim područjima. Kako je završetak projekta predviđen za kraj rujna svi su partneri dobili zadatak da se projektne aktivnosti privedu kraju do predviđenog roka te je sastanak zaključen zahvalama za uspješnu suradnju te sa nadom u zajedničko sudjelovanje u novim projektima i izazovima.