24.04.20. u 16:00

Potpisan Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlenike Istarske županije

Zamjenik župana koji obnaša dužnost istarskog župana Fabrizio Radin i povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Istarske županije Denis Buršić potpisali su danas Aneks br. 3 Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  i upravnim odjelima  Istarske  županije. Potpisivanju Aneksa pristupilo se zbog epidemije koronavirusa (COVID-19), čija pojava u velikoj mjeri negativno utječe na gospodarstvo, a posljedično uzrokuje smanjenje planiranih prihoda Županije. Zbog navedenog, pojavila se opravdana potreba za racionalizacijom troškova poslovanja, između ostalog i smanjenja rashoda za zaposlene, a čiji se broj, zbog povjeravanja poslova državne uprave županijama, gotovo udvostručio.

Aneksnom Ugovora utvrđeno je da se osnovica plaće službenika i namještenika, mijenja kako slijedi: od 1. svibnja do 31. srpnja 2020. godine umanjuje se za 15 %, a od 1. kolovoza do 31. listopada 2020. godine za 10 %. Također, u 2020. godini  službenicima i namještenicima ukida se pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Aneks se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci te prestaje važiti 1. studenog 2020. godine, osim članka 4. koji se odnosi na isplatu regresa i prestaje važiti  31. prosinca 2020. godine.

Nakon isteka tri mjeseca od dana sklapanja Aneksa, pristupit će se ponovnoj analizi financijskog stanja Istarske županije radi eventualne izmjene ili produženja roka primjene Aneksa, a u slučaju bitnih  promjena  poreznih prihoda.