Obrasci zahtjeva

  Upravni:

  1. Građevinska dozvola
  2. Građevinska dozvola za pripremne radove
  3. Građevinska dozvola - promjena investitora
  4. Izmjene i dopune građevinske dozvole
  5. Produljenje građevinske dozvole
  6. Lokacijska dozvola
  7. Izmjene i dopune lokacijske dozvole
  8. Produljenje lokacijske dozvole
  9. Uporabna dozvola/Privremena uporabna dozvola/Uporabna dozvola za dio građevine
  10. Uporabna dozvola do 15.02.1968.
  11. Uporabna dozvola do 01.10.2007.
  12. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
  13. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
  14. Rješenje o tipskom projektu
  15. Poništenje, ukidanje građevinske dozvole
  16. Poništenje, ukidanje lokacijske dozvole
  17. Odbacivanje neupravnog predmeta
  18. Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
  19. Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja
  20. Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen

  Neupravni:

  1. Lokacijska informacija
  2. Potvrda parcelacijskog elaborata
  3. Potvrda glavnog projekta
  4. Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
  5. Prijava početka građenja
  6. Prijava početka građenja - po pravilniku
  7. Prijava početka uklanjanja
  8. Prijava početka pokusnog rada
  9. Opći akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja
  10. Opći akti i mišljenja iz područja gradnje
  11. Uvjerenje o namjeni zemljišta
  12. Izvod iz prostornog plana
  13. Uvid u spis
  14. Preslika dokumenta
  15. Potvrda da se ne izdaje akt za uporabu
  16. Završno izvješće nadzornog inženjera
  17. Potvrda o podnesenom zahtjevu
  18. Etažiranje

  Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnicu nadležnog Odsjeka, putem pošte na adresu nadležnog Odsjeka, te putem sustava e-dozvola.

  Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem  dostupnim na WEB stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u priloženom linku: https://dozvola.mgipu.hr/proxy-portlet/mgipu/print2.aspx?id=22096