Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku su adrese, kontakti i uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.

 

VAŽNA OBAVIJEST: od 13.03.2020. pa sve do opoziva se ne vrši prijem stranaka u uredima, već se sva komunikacija odvija telefonskim putem ili e-mailom!

Uredovno vrijeme:

Ponedjeljak i petak 09:00 – 11:00
Utorak 12:30 – 15:30
Srijeda po pozivu
Četvrtak nije uredovni dan

 

PISARNICE

Ponedjeljak, srijeda i petak 08:30 – 11:30
Utorak 12:30 – 15:30
Četvrtak nije uredovni dan
DNEVNI ODMOR11:30 – 12:00

Kontakti:

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Puli-Pola
Adresa: Splitska 14, Pula-Pola
Tel: 052/371-134; 052/371-144; 052/371-142

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Poreču-Parenzo
Adresa: Obala M.Tita 4, Poreč-Parenzo
Tel: 052/409-105; 052/409-151

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Rovinju-Rovigno
Adresa: Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/803-015

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Umagu-Umago
Adresa: J.B. Tita 2, Umag-Umago
Tel: 052/743-860, 743-580

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Labinu
Adresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052/866-652; 052/866-653; 052/866-655

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Pazinu
Adresa: M.B. Rašana 2/1, Pazin
Tel: 052/600-114

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za gospodarstvo u Buzetu
Adresa: II. istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/695-221