Objavljeno: 09.09.2019. do 16.09.2019.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 3.b. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 13654/2 (nastala cijepanjem k.č.13654) k.o. Pićan, naselje Montovani, Općina Pićan)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/001146
URBROJ: 2163-1-18-03/5-19-0006
Labin, 06.09.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (198 kB)