Objavljeno: 09.09.2019. do 16.09.2019.

Poziv na uvid u spis: Izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine Sanitarna odvodnja na katastarskim česticama k.č.2874, 2875, 2879, 2937, 2943, 2944, 2945, 2946, 2948, 2953, 2954, 2962, 2997, 3010, , 3045, 3056, 3152, 2120/3, 2397/2, 2846/1, 2846/10, 2846/2, 2848/1, 2848/3, 2864/3, , 2865/8, 2866/1, 2866/2, 2866/5, 2866/6, 2867/7, 2869/1, 2871/5, 2878/1, 2878/2, , 2878/3, 2927/1, 2927/4, 2934/2, 2970/1, 2985/2, 2985/5, 2987/11, 2990/1, 2990/2, , 3050/1, 3098/10, 3098/13, 3098/15, 3098/4, 3098/5, 3098/9, 3139/2, 3140/1, 4928/5 k.o. Pula, i  2118/11 k.o. Valtura)

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000163
URBROJ: 2163/1-18-06/5-19-0005
Pula, 06.09.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (561 kB)