Nacrt programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine s integriranim izvješćem o stanju okoliša u Istarskoj županiji od 2014. do 2018. godine, te program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine