Objavljeno: 13.04.2019. do 26.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Rješenje o utvrđivanju građevne čestice stambene namjene, koja se formira od k.č. br. 7988 i 7065/1, k.o. Sovinjak (Buzet, Pračana 10)

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000353
URBROJ: 2163-1-18-02/3-19-0006
Buzet, 11.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (124 kB)