Objavljeno: 12.04.2019. do 23.04.2019.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za stambeno - poslovnu zgradu, na k.č. br. 1488/3 (nastaje od 1488/3), k.o. Sovišćina (Buzet, Puhi)

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000151
URBROJ: 2163-1-18/3-19-0005
Buzet, 11.04.2019.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (125 kB)