Poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“

Na temelju Odluke o donošenju Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“ (Župan, KLASA: 403-01/19-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-19-03 od 04. veljače 2019. godine) i Odluke o objavi poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“ “ (Župan, KLASA: 403-01/19-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-19-04 od 04. veljače 2019. godine)

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

objavljuje

POZIV


bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“.

I. Prijave na poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“ (dalje u tekstu: Poziv), podnose se u zatvorenoj omotnici na sljedeće načine:

 1. uobičajenom poštom na adresu:

  Istarska županija
  Upravni odjel za gospodarstvo
  Riva 8, 52100 Pula

  s naznakom: ISTRAMEDIC 2019
  ili
 2. osobnom dostavom u Pisarnicu Istarske županije, Riva 8 (prizemlje), Pula
  Radno vrijeme Pisarnice:
  PON, SRI i PET: 09:00-11:00
  UTO: 13:00-15:30
  ČET: nije uredovno vrijeme

II. Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave, je do 25. veljače 2019. godine, zaključno do 14:00 sati.
Prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava neće biti razmatrane.

Temeljni elementi za dostavu ponude su sadržani u tekstu Programa kreditiranja, koji je dostupan na službenoj internet stranici Istarske županije: www.istra-istria.hr, rubrika: Natječaji

III. Popis dokumentacije koju Banka treba predati uz prijavu:

 1. Preslika izvatka sudskog registra Trgovačkog suda sa svim dopunama i promjenama – ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave.
 2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Izjava o prihvaćanju Programa kreditiranja, potpisana i ovjerena imenom i prezimenom ovlaštene osobe banke

IV. Uvjeti za odabir banke:

 1. Predana sva važeća dokumentacija uz prijavu
 2. Prihvaćanje Programa kreditiranja
 3. Nepostojanje poreznog duga

V. Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Poziva mogu se dobiti upitom na adresu elektronske pošte: aleksandar.major@istra-istria.hr ili gospodarstvo@istra-istria.hr

VI. Svi podnositelji prijava biti će pismeno izvješteni o rezultatima u roku od 8 dana od zaključenja Poziva.

Tekst Programa osiguravanja povoljnijih uvjeta kreditiranja za rješavanje stambenih potreba radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija „ISTRAMEDIC 2019“ možete pronaći ovdje.

v.d. pročelnice
Elena Božac Čujić