Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija, projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2019. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
objavljuje

J A V N I   P O Z I V 
za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja turističkih manifestacija, projekata i proizvoda
na turistički manje razvijenim područjima u 2019. godini

Preuzmite poziv u pdf formatu