Objavljeno: 05.12.2018. do 17.12.2018.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za obiteljsku kuću s bazenom, na k.č. br. 1078/2, k.o. Cere (Snašići, Pustić)


KLASA: UP/I-361-03/16-01/000383
URBROJ: 2163/1-18-03/3-18-0007
Labin, 27.11.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (79 kB)