17. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/58
URBROJ: 2163/1-01/4-18-01
Pazin, 7. studenog 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
17. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 19. studenog 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika s 15. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  c. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu – I. ČITANJE
 4. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanovama nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu
 10.  
  a. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo storico d'arte contemporanea dell'Istria
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria
 11. Prijedlog Zaključka o imenovanju natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 12. Imovinsko-pravni poslovi vezani za utvrđivanje vrijednosti zemljišta na području Grada Rovinja

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.