Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije na radna mjesta:

1. Stručni/a suradnik/ca za poslove utvrđivanja i naplate poreza u Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda – 1 izvršitelj/ca, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

2. Referent/ica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu u Odsjeku za računovodstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Preuzmite tekst natječaja (pdf dokument)