Planovi davanja koncesija

  1. Godišnji plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2019. godinu
  2. Srednjoročni plan davanja koncesija 2017. - 2019.