Objavljeno: 12.10.2017. do 20.10.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za građenje obiteljske kuće, na novoformiranoj k.č. br. 554 (nastala od k.č. 553/2 i 554), k.o. Dolenja Vas

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000675
URBROJ: 2163/1-18-04/1-17-0003
Pazin, 10.10.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)