4. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/66
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 18. rujna 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
4. sjednicu Skupštine Istarske županije

u petak, 29. rujna 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Odluke o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje
  b. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije
  c. Svečana prisega člana /članice Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu
 5. Izvješće o radu župana Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o odabiru najpovoljnije ponude za gradnju zgrade zdravstvene namjene – Ljekarna „Vodnjan“
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Vrsar – Orsera za davanje koncesija na pomorskom dobru
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
 11.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Lučke uprave Rabac
  b. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o isknjiženju zgrade u Livadama
 13.  
  a. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu skrb
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije
 15.  
  a. Prijedlog Odluke o potrebnom broju mrtvozornika za područja gradova i općina u Istarskoj županiji
  b. Prijedlog Rješenja o trećim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode IŽ "Natura Histrica"
 17. Prijedlog Rješenje o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Istarske županije
 18. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.