Objavljeno: 27.07.2017. do 23.08.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće građevine u kuću za odmor, s dogradnjom ljetne kuhinje, na k.č. br. 20/1zgr., ..., sve k.o. Račice (Račice)

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000157
URBROJ: 2163/1-18-02/1-17-0010
Buzet, 25. 07. 2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (92 kB)