Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije

Na temelju Zaključka župana Istarske županije Klasa: 103-01/17-01/01: Urbroj: 2163/1-01/8-17-36 od 10. travnja 2017. godine ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA objavljuje se

J A V N I   P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije

PREUZMITE POZIV U PDF FORMATU
(65 kB)