Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu – s uvrštenim izmjenama

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu (Klasa: 402-01/17-01/12, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2 od 05. travnja 2017.) te Zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu Klasa: 402-01/17-01/12, Urbroj: 2163/1-01/8-17-5 od 02. svibnja, 2017., Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU


JAVNI POZIV (pdf) - cijeli sadržaj

OBRASCI (doc)

Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za početak poslovanja - samozapošljavanje u 2017. godini

Obrazac 2 - Zahtjev za dodjelu nepovratne potpore za nabavu nove opreme u 2017. godini

Obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti