2017. godina

Mario Bužleta – Ski-lift Medulin, Belvedere

Informacija
Rješenje

Hrvatske vode – Regulacija dijela bujice Lanišće

Informacija
Rješenje

Hrvatske vode – Radovi na kanalu za odvodnju bujičnih voda Vrh-Fiandara, Umag – uzvodna dionica

Informacija
Rješenje

Hrvatske vode – Izvedba desnog kraka procjednog kanala Botonega

Informacija
Rješenje

Razvojni centar d.o.o. - uređenja područja ušća rijeke Mirne i kamenoloma Fantazija

Informacija
Rješenje

Prenamjena travnjaka – ID ARKOD PARCELE 3217015

Informacija
Rješenje

Obrt Raspadalica - Rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovne i poslovne zgrade na lokaciji Raspadalica, Grad Buzet

Informacija
Rješenje

Općina Vrsar - Rekonstrukcija građevine i uređivanje poučno tematskih staza na području Limskog zaljeva (HR2000629)

Informacija
Rješenje

JU Kamenjak - Uređenja posjetiteljske infrastrukture na području Donji Kamenjak (HR2000616)

Informacija
Rješenje

Tarska vala d.o.o. - Sportsko-rekreacijski park - Zipline

Informacija
Rješenje