2017. godina

MON PERIN d.o.o. - Izgradnja ugostiteljsko-zabavno rekreacijskog punkta na području Općine Bale

Rješenje

Željko Dugac - Uređenje poučno rekreativne staze Paven

Rješenje

dr.sc. Željko Dugac - Uređenje poučno rekreativne staze Paven na području Općine Lupoglav, IŽ

Informacija

Rješenje

Mon Perin -  Izgradnja ugostiteljsko-zabavno rekreacijskog punkta na području Općine Bale, IŽ

Informacija

Rješenje

Mario Bužleta – Ski-lift Medulin, Belvedere

Informacija

Rješenje

Hrvatske vode – Regulacija dijela bujice Lanišće

Informacija

Rješenje

Hrvatske vode – Radovi na kanalu za odvodnju bujičnih voda Vrh-Fiandara, Umag – uzvodna dionica

Informacija

Rješenje

Hrvatske vode – Izvedba desnog kraka procjednog kanala Botonega

Informacija

Rješenje

Razvojni centar d.o.o. - uređenja područja ušća rijeke Mirne i kamenoloma Fantazija

Informacija

Rješenje

Prenamjena travnjaka – ID ARKOD PARCELE 3217015

Informacija

Rješenje

Obrt Raspadalica - Rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovne i poslovne zgrade na lokaciji Raspadalica, Grad Buzet

Informacija

Rješenje

Općina Vrsar - Rekonstrukcija građevine i uređivanje poučno tematskih staza na području Limskog zaljeva (HR2000629)

Informacija

Rješenje

JU Kamenjak - Uređenja posjetiteljske infrastrukture na području Donji Kamenjak (HR2000616)

Informacija

Rješenje

Tarska vala d.o.o. - Sportsko-rekreacijski park - Zipline

Informacija

Rješenje