Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam


objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za sufinanciranje turističkih manifestacija koje se održavaju na području Istarske županije.

2. Za dodjelu potpora mogu se prijaviti trgovačka društva i obrti u 100%-tnom vlasništvu građana RH, te javne ustanove, jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice gradova i općina na području Istarske županije.

3. Cjeloviti tekst programa, obrazac zahtjeva i ostala dokumentacija sastavni su dio ovog javnog poziva, i mogu se preuzeti na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Naziv i adresa prijavitelja                                                                                

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
Program poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini
Prijava na javni poziv – ne otvaraj
Partizanska 5a
52440 Poreč-Parenzo

5. Prijave na ovaj javni poziv zaprimaju se 30 dana od njegove objave.

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu turizam@istra-istria.hr

Pročelnica
Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/17-01/05
Urbroj: 2163/1-10/1-17-03
Poreč, 21. veljače 2017.