Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Obnova ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin - prethodno savjetovanje