Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Na temelju članka 21.st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske), javni naručitelj Istarska županija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini
PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini
PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
PDF dokument     CSV dokument

Prilog br. 1. Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
PDF dokument     CSV dokument

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Prilog br. 1. Registru ugovora javne nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu