Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Istarske županije – Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Istarske županije

 • OIB: 99178985829
 • Sjedište: Pula, Gajeva bb
 • Datum izbora vijećnica i vijećnika: 31.05.2015.
 • Datum konstituirajuće sjednice: 07.07.2015.

Popis vijećnica i vijećnika:

 1. Muhamed Muratagić, predsjednik
            Kontakt: 091 563 9247
            E-mail: muratagic.buzet@gmail.com 
 2. Ruzmir Bošnjaković, zamjenik predsjednika
 3. Šejla Botonjić
 4. Jusuf Šehanović
 5. Esad Begović
 6. Ramiz Durmić
 7. Suad Salkić
 8. Mirela Jakupović
 9. Selma Osmić
 10. Esad Čolić
 11. Esad Huskić
 12. Ahmed Makota
 13. Zlatan Fejzić
 14. Nermina Mezulić
 15. Osman Dželil
 16. Jasmin Osmić
 17. Rasim Halilović
 18. Jasmina Makota
 19. Alma Žepčan
 20. Halid Cvolić
 21. Esad Spahić
 22. Hasan Ćatić
 23. Tatjana Muratagić
 24. Suvad Žepčan
 25. Vahida Kujraković