Okolišna dozvola 2016. godina

Postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. – razmatranje uvjeta okolišne dozvole

Postojeće postrojenje - Metis d.d., podružnica Pula

Odlagalište otpada Košambra, Grad Poreč

Postojeće postrojenje farme za uzgoj pilenki Želiski