Edukacija poduzetnika

Cijeneći edukativne programe kao neophodne u uspostavi permanentnog stjecanja znanja, posebno u uvjetima  interernacionalizacije poslovanja; Istarska županija i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) sklopile su 20. lipnja 2003. godine Sporazum o suradnji za provedbu programa edukacije pod povlaštenim uvjetima za poduzetnike s područja županije i članove HUP-a.

 

Posebnost programa je u načinu financiranja seminara u kojem HUP sudjeluje sa 30 %, županija sa daljnjih 30 %, a preostalih 40 % cijene snosi učesnik seminara. HGK Županijska komora Pula daje svoj doprinos provođenju ovog programa animacijom svojih članica te osiguravanjem kvalitetnog prostora i potrebnih tehničkih pomagala za održavanje seminara.

<!--tzfti-->