Objava javnog natječaja za otkup prava na korištenje digitalnih fotografija na temu „Život – Voda!“

Objava javnog natječaja za otkup prava na korištenje digitalnih fotografija na temu „Život – Voda!“

dostava fotografija, traži se


Poštovani,

ovim putem, Istarska županija kao vodeći partner EU projekta Život – Voda! (ŽIVO!), poziva sve fotografe na natječaj za otkup prava na korištenje 30 digitalnih fotografija na temu „život – voda!“.

Pravo na korištenje svake od izabranih fotografija otkupit će se po cijeni od 400,00 KN po fotografiji bez zaračunatog PDV-a obzirom na oslobođenje od istog radi financiranja u sklopu EU projekta IPA Programa.

Fotografije je moguće poslati najkasnije do 4. svibnja 2015. godine na adresu:

Istarska županija,
Upravni odjel za održivi razvoj,
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša,
Flanatička 29, 52100 Pula
za projekt ŽIVO!

 

Informacije o EU projektu ŽIVO!

Javni poziv_fotografski natječaj ŽIVO