Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum izbora: 19. svibnja 2013.
Vrijeme glasovanja: od 7:00 do 19:00 sati