Kontakti

Službenički sud Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione Istriana

Adresa: Dršćevka 3, 52 000 Pazin  
Tel: 052/351-667
Faks: 052/351-686
Predsjednica: Mirsada Budija, dipl.iur
E-mail: mirsada.budija@istra-istria.hr 

Članovi/ce Službeničkog suda: