PUO - 2010. godina

Autocesta A8 – dionica Rogovići – Matulji 

Privremeno asfaltno postrojenje unutar postojećeg kamenoloma - Žminj