Odsjek za prostorno uređenje i gradnju sa sjedištem u Puli

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije sa sjedištem u Puli za područje Općine Barban, Općine Fažana-Fasana, Općina Ližnjan -Lisignano, Općine Marčana, Općine Medulin i Općine Svetvinčenat

Adresa: Pula, Riva 8  (pogledaj mapu)
Tel: 052/351-421
Fax: 052/351-422
Voditelj odsjeka: mr.sc. Enco Žufić, dipl.ing.građ.
e-mail: enco.zufic@istra-istria.hr