Obavijesti

19.07.2017.Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, operatera Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 160., stavak 1. i članka 166. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,...

13.07.2017.Informacija o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Pula

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o...

12.07.2017.Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 03. do 04. srpnja 2017. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno...

10.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Istarska žup

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja...

04.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Regulacija dijela bujice Lanišće“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

04.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Radovi na kanalu za odvodnju bujičnih voda Vrh-Fiandara, Umag – uzvodna dionica“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

04.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izvedba desnog kraka procjednog kanala Botonega“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

27.06.2017.Uvid u Nacrt Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Košambra“ na lokaciji Garbina 10, Poreč

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, Klasa: UP/I-351-03/16-02/17, Urbroj: 517-06-2-2-2-17-26 od 14....

27.06.2017.Informacija: Rezultati trećeg ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 19. lipnja 2017. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more...

12.06.2017.Uvid u Nacrt Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje za gospodarenje otpadom METIS d.d., podružnica Pula, sa sjedištem u Gradu Puli, Uvala Valica 8

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, Klasa: UP/I-351-03/16-02/20, Urbroj: 517-06-2-2-1-17-21 od 24....

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 511


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>