Obavijesti

24.03.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija i dogradanja stambeno poslovne i poslovne zgrade“ na lokaciji Raspadalica, Buzet

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

17.03.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA Viši/a stručni/a suradnik/ca za...

13.03.2017.Uvid u Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće odlagalište otpada Cere, operatera 1. maj d.o.o. iz Labina

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/108, URBOJ: 517-06-2-2-1-17-34 od 01. ožujka 2017....

09.03.2017.Info dani 2017. u Istri za organizacije civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i ove godine, od 13. do 16. ožujka, održat će Info dane za organizacije civilnog društva. Info dani namijenjeni su svim organizacijama...

06.03.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije dijela postojećeg građevinskog sklopa na k.č. 37 zgr., k.o. Lim

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije dijela postojećeg građevinskog sklopa na k.č. 37 zgr., k.o. Lim u znanstveno...

03.03.2017.Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatsk

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj...

02.03.2017.Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 13. ožujka 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Međunarodni plinovod Kovri-Koper DN 300/50 bar (hrvatski...

01.03.2017.Hrvatska zajednica županija ponovno pokreće foto natječaj „Volim svoju županiju“

Hrvatska zajednica županija poziva sve kreativce da se prijave na foto natječaj „Volim svoju županiju“ za najbolje viralne fotografije (fotografije s najviše dijeljenja na društvenim mrežama i...

22.02.2017.Konferencija „Upravljanje gastronomskim manifestacijama u Istri - Izazovi i prilike“,

Manifestacije su iznimno značajan segment turističke ponude i motiv dolaska u destinaciju, izgrađuju imidž destinacije, omogućavaju bolju promociju destinacije, te imaju elemente privlačenja...

21.02.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat uređenja posjetiteljske infrastrukture na području Donji Kamenjak (HR2000616)

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 473


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>