Obavijesti

02.06.2020.Obavijest o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 20. svibnja 2020 godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Odluka je stupila na snagu dana 2. lipnja 2020 godine i objavljena je...

28.05.2020.Rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2020. godini u Istarskoj županiji

Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji izrađen je na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o...

19.05.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-50 od 15. svibnja 2020. godine,...

18.05.2020.Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas za prijem u službu referenta/ice za opće poslove - provedba projekta "REI II", u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJAUpravni odjel za gospodarstvoSplitska 14, 52100 Pula, p.p. 198Tel. (0)52 372-173Klasa: 112-03/20-01/02Urbroj: 2163/1-22/9-20-20Pula, 15. svibnja...

14.05.2020.Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu za postojeće postrojenje TE Plomin 2 sa sadržajem razmatranja

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli...

14.05.2020.Angeli Mitton, udanoj Giovanelli, p. Giuseppe, rođenoj 01.03.1874. godine, talijanskoj državljanki po opciji, čije je prebivalište odnosno boravište nepoznato, za privremenog zastupnika postavlja se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne...

11.05.2020.Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje referenta/ice za opće poslove - provedba projekta „REI II“

Obavijest i upute kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za zapošljavanje Referenta/ice za opće poslove – provedba projekta „REI II“, kodni broj ugovora: UP.01.3.1.01.0021 na određeno vrijeme...

08.05.2020.Završetak rada Info centra Stožera civilne zaštite Istarske županije

Zaključno s petkom, 8. svibnja, Info centar Stožera CV Istarske županije završava s radom, započetim 17. ožujka 2020. godine. Info centar je ustrojen kako bi građani na jednome mjestu mogli dobiti...

06.05.2020.Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2020. godinu

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne...

06.05.2020.Objavljena je konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

    Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 712


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>