Obavijesti

27.06.2017.Informacija: Rezultati trećeg ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 19. lipnja 2017. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more...

12.06.2017.Uvid u Nacrt Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje za gospodarenje otpadom METIS d.d., podružnica Pula, sa sjedištem u Gradu Puli, Uvala Valica 8

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, Klasa: UP/I-351-03/16-02/20, Urbroj: 517-06-2-2-1-17-21 od 24....

12.06.2017.Odluka o poništenju oglasa

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-03/17-01/01Urbroj: :...

12.06.2017.Informacija: Rezultati drugog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 05. do 07. lipnja 2017. godine, proveo II ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano...

08.06.2017.Obavijest o natječajima za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2017./18.

U sekciji Natječaji, objavljeni su natječaji za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. godini  2017./18. ,  sukladno točki XV. Stavak 1. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje...

06.06.2017.1. konstituirajuća sjednica Skupštine Istarske županije

1. konstituirajuća sjednica Skupštine Istarske županije održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA Spomen doma u Pazinu, Šetalište Pazinske...

05.06.2017.Informacija o određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020.

Objavljeno: 05.06.2017.

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 8.  Uredbe o...

01.06.2017.Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljanim na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije - UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prijavljanim naJavni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanjeza rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije - Upravni odjel...

01.06.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Buzet, na radno mjesto referent/ica za prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za...

26.05.2017.Informacija: Rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Program ispitivanja kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji izrađen je na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) koja je  usklađena sa Direktivom o...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 493


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>