Obavijesti

21.12.2018.Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2019. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članaka 65. i...

18.12.2018.Odluka o poništenju natječaja

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Stručne službe Skupštine...

14.12.2018.Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini iz prioritetnog područja: zdravstvo i socijalna skrb

Temeljem čl. 42. st. 4 Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17.,...

12.12.2018.Grad Pula - Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJAGRAD PULA-POLAUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“...

06.12.2018.Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.Privremena bodovna lista (s analitičkim podacima)

14.11.2018.Obavijest kandidatkinji prijavljenoj na oglas za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek Poreč

OBAVIJEST KANDIDATKINJI prijavljenoj na oglas za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto...

13.11.2018.Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19.

Župan Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2018./19. dana 13. studenog 2018. godine kojeg možete preuzeti ovdje.

Prijava na...

12.11.2018.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek Poreč

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na oglas za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto...

08.11.2018.Odluka o dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne...

01.10.2018.Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 21. do 25. rujna 2018. godine, proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 611


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>