Obavijesti

03.08.2017.Grad Pula - Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu...

01.08.2017.Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Preuzmite Odluku (PDF DOKUMENT)

01.08.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Podizanje trajnih nasada maslina i izgradnja sustava za navodnjavanje ..."

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Podizanje trajnih nasada maslina i izgradnja sustava za...

21.07.2017.Informacija: Rezultati petog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 17. do 19. srpnja 2017. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno...

21.07.2017.Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst); članaka 65. i 85.. Statuta...

19.07.2017.Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, operatera Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 160., stavak 1. i članka 166. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,...

13.07.2017.Informacija o zahtjevu za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Pula

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o...

12.07.2017.Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 03. do 04. srpnja 2017. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno...

10.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Istarska žup

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja...

04.07.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Regulacija dijela bujice Lanišće“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 506


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>