Obavijesti

23.11.2017.Obavijest vijećnicima Skupštine Istarske županije

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će se sjednica Skupštine Istarske županije zakazana za ponedjeljak, 27. studenoga 2017. godine s početkom u 10,00 sati održati sat vremena kasnije tj. u 11,00...

21.11.2017.Obavijest o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020.

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo na temelju članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“,  broj  3/17) i članaka...

20.11.2017.Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj...

20.11.2017.Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

Temeljem članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br....

16.11.2017.Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcijonalne regije Sjeverni jadran

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrakstruturu i upravljanje projektima na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15), članka 8....

15.11.2017.Okrugli stol "Uredba – kako smo se prilagodili?"

Okrugli stol „Uredba – kako smo se prilagodili?“, koji tematizira provedbu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro,...

10.11.2017.Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.

Župan Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18. dana 10. studenog 2017. godine kojeg možete preuzeti ovdje.

Prijava na...

30.10.2017.Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „Gusta Vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala na području općine Svetvinčenat“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 31. listopada 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom...

19.10.2017.Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu

Obavještavaju se poduzetnici da se zatvara Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu, mjera 1. – Potpore za početak poslovanja –...

11.10.2017.Obavijest kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg/e stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u UO međunarodnu suradnju i europske poslove

Obavještavaju se kandidatkinje koje su podnijele prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg/e stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za međunarodnu...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 520


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>