Obavijesti

01.03.2019.Obavijest za javnost o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj

OBAVIJEST ZA JAVNOSTo provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji...

06.02.2019.Grad Pula - Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJAGRAD PULA-POLAUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinuNa temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“...

06.02.2019.Grad Pula - Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"

REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJAGRAD PULA-POLA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“...

29.01.2019.Obavijest o objavljenom Natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2018./19.

Župan Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2018./19. dana 29. siječnja 2019. godine kojeg...

29.01.2019.Uvid u Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1, operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/80, URBROJ:...

22.01.2019.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III, Istarska županija

Pula, 18. siječnja 2019. godine

Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, na temelju odredbe članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Sl. novine...

15.01.2019.Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja kampa „Mlaka T33“ u Općina Tar-Vabriga, Istarska županija

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i...

14.01.2019.Grad Novigrad objavljuje javni poziv podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava temeljem Programa za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu

Grad Novigrad-Cittanova objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava temeljem Programa za poticanje razvoja poduzetništva za 2019. godinu.

Upute i obrasci dostupni...

21.12.2018.Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za ak. god. 2018./19. i Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za ak. god. 2018./19.

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za ak. god. 2018./19. akademsku godinu 2018./19.Konačna bodovna lista (s analitičkim podacima)Odluka o dodjeli stipendija...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 612


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>