Obavijesti

08.04.2020.Rješenje u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novigrad

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”,...

06.04.2020.Rješenje o osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Premantura, u svrhu pokretanja budućeg postupka nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "Albanež d.o.o.", Pomer 1, Pomer...

03.04.2020.Pozivaju se osobe nepoznatih prebivališta MARINO CUKON, Australija, SALVATORE CERGNUL, Australija, PIETRO RADOSEVIC, Kanada, da se jave ovom upravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva –...

31.03.2020.Pozivaju se osobe nepoznatog prebivališta i boravišta PERUSCO VITTORIO, FABRETTO BENEDETA, FABRETTO ANTON da se jave ovom upravnom tijelu te da stupe u predmetni postupak

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć, rješavajući po zahtjevu koji je podnio podnositelj zahtjeva -...

30.03.2020.Produljen rok za prijavu projekata na godišnji poziv Saveza Alpe-Jadran do 31. svibnja 2020.

Obzirom na trenutnu situaciju vezano uz pandemiju novog koronavirusa, Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran odlučio je produljiti trenutno otvoreni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog...

27.03.2020.Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020

Objavljena je Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

26.03.2020.Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 03. ožujka 2020. godine donio je Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske...

25.03.2020.Buzet - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta ( u...

24.03.2020.Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. možete...

17.03.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador - Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-38 od 16. ožujka 2020. godine,...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 683


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>