Obavijesti

20.04.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate u sklopu projekta uređenja područja ušća rijeke Mirne i kamenoloma Fantazija

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate u sklopu projekta uređenja područja ušća rijeke Mirne na području Općine Tar-Vabriga i Grada...

13.04.2017.Obavijest o raspIsivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/ programa iz područja poljoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu

Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu objavit će Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/...

13.04.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, LP(R)S, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni suradnik/ca za imovinsko pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno...

10.04.2017.Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Golf igralište Stancija Grande“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 13. travnja 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Golf igralište Stancija Grande“. Javna rasprava traje 30...

07.04.2017.Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije Klasa:...

30.03.2017.Objavljena je privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2016./17.

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2016./17.Privremena bodovna lista (sa svim analitičkim podacima)

30.03.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Prenamjena travnjaka – ID ARKOD PARCELE 3217015“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

24.03.2017.Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija i dogradanja stambeno poslovne i poslovne zgrade“ na lokaciji Raspadalica, Buzet

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14)...

17.03.2017.Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA Viši/a stručni/a suradnik/ca za...

13.03.2017.Uvid u Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće odlagalište otpada Cere, operatera 1. maj d.o.o. iz Labina

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/108, URBOJ: 517-06-2-2-1-17-34 od 01. ožujka 2017....

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 460


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>