Akti Župana

05.10.2017.Akti župana - rujan 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,Zaključak o isplati novčane nagrade...

12.09.2017.Akti župana - kolovoz 2017.

Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinuOdluka o odabiru ponude za nabavu uredskog materijala i opreme,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u...

17.08.2017.Akti župana - srpanj 2017.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija i izvještajnog sustava koncesija,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave...

11.07.2017.Akti župana - lipanj 2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava za javno navodnjavanje Červar Porat – Bašarinka,Odluka o...

06.06.2017.Akti župana - svibanj 2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga reprinta monografije Kiparstvo I,Odluka o odabiru ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije,Zaključak...

10.05.2017.Akti župana - travanj 2017.

Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji...

06.04.2017.Akti župana - ožujak 2017.

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Turističko- ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Pula,Odluka o imenovanju ovlaštenih...

22.03.2017.Akti župana - veljača 2017.

Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2017. godini,Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga pranja i čišćenja službenih automobila u 2017. godini,Zaključak o prihvaćanju Smjernica za...

08.02.2017.Akti župana - siječanj 2017.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2017. godinuZaključak...

16.01.2017.Akti župana - prosinac 2016.

Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2017. godinu,Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2017. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 197


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>