Akti Župana

16.01.2017.Akti župana - prosinac 2016.

Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2017. godinu,Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2017. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske...

19.12.2016.Akti župana - studeni 2016.

Zaključak o utvrđivanju II. Izmjena i dopuna popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016. godini, a) Zaključak o izmjeni Ugovora o...

29.11.2016.Akti župana - listopad 2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju,Odluka o odabiru...

14.10.2016.Akti župana - rujan 2016.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za nabavu osobnih računalaZaključak o sufinanciranju 2. međunarodnog znanstvenog skupa „Istarsko...

15.09.2016.Akti župana - kolovoz 2016.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, dionica Most Ponte...

29.07.2016.Akti župana - srpanj 2016.

Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016.“,Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu...

11.07.2016.Akti župana - lipanj 2016.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za...

16.06.2016.Akti župana - svibanj 2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije,Zaključak o sklapanju aneksa Okvirnog sporazuma...

17.05.2016.Akti župana - travanj 2016.

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 540 k.o. Novi Labin, k.č. 881/5, zgrada u Labinu, u ulici Rudarska broj 1, suvlasnički dio: 21/1078 dijela k.č., etažno...

12.04.2016.Akti župana - ožujak 2016.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2016. godinu, a) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za...

Prikazani rezultati od 21 do 30 od ukupno 188


<< Prva < Prethodna 11-20 21-30 31-40 Sljedeća > Posljednja >>