Akti Župana

04.11.2009.Akti župana - 27.10.2009. godine

Odluka o pečatu Službeničkog suda Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione istriana, Pazin,Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste...

04.11.2009.Akti župana - 21.10.2009. godine

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Etnografskom muzeju Istre Pazin za sklapanje Ugovora o javnim radovima

04.11.2009.Akti župana - 19.10.2009. godine

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade tehničke dokumentacije za koncesije za uzgoj školjkaša

19.10.2009.Akti župana - 13.10.2009. godine

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za...

02.10.2009.Akti župana - 29.09.2009. godine

 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije za javnu raspravu, Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja...

17.09.2009.Akti župana - 08.09.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju međunarodnog Projekta Pro.V.I.C. za 2009. godinu (promocija i valorizacija Istarskog goveda), Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge...

19.08.2009.Akti župana - 28.07.2009. godine

 

1. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2008. godinu,

2. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2008....

10.07.2009.Akti župana - 07.07.2009. godine

1. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge najma osobnih automobila,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2009....

03.07.2009.Akti Župana - 24. 06.2009. godine

 

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u travnju 2009. godine

2.

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i...

Prikazani rezultati od 191 do 199 od ukupno 199


<< Prva < Prethodna 171-180 181-190 191-199 Sljedeća > Posljednja >>