Akti Župana

23.12.2009.Akti župana - 22.12.2009.

Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova zamjene prozora u Osnovnoj školi "Rivarela" Novigrad s Talijanskom osnovnom školom Novigrad, Osnovnoj školi Svetvinčenat, Osnovnoj školi...

23.12.2009.Akti župana - 18.12.2009.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije učionice, blagovaonice i kuhinje u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Čepić

17.12.2009.Akti župana - 16.12.2009.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade izrade Projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe Labinci 

15.12.2009.Akti župana - 11.12.2009.

Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2010. godinu,Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2010. godinu

15.12.2009.Akti župana - 08.12.2009.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na 1. izmjenu Financijskog plana za 2009. godinu, Prijedlog Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Istarske...

15.12.2009.Akti župana - 03.12.2009.

Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave radova sanacije učionice, blagovaonice i kuhinje u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Čepić

15.12.2009.Akti župana - 25.11.2009.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, Izmjene i dopune Plana prijema u službu u upravna tijela...

27.11.2009.Akti župana - 24.11.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja i izgradnje gospodarskih objekata za razvoj sportsko-ribolovnih aktivnosti u slatkovodnom ribarstvu,Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja...

27.11.2009.Akti župana - 18.11.2009. godine

 Prijedlog Zaključka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2009/2010.

11.11.2009.Akti župana - 05.11.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju održavanja i izgradnje lovnogospodarskih objekata u lovištu Lovačkog društva "ZEC" Poreč  

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava...

Prikazani rezultati od 171 do 180 od ukupno 189


<< Prva < Prethodna 161-170 171-180 181-189 Sljedeća > Posljednja >>