Akti Župana

15.12.2009.Akti župana - 25.11.2009.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, Izmjene i dopune Plana prijema u službu u upravna tijela...

27.11.2009.Akti župana - 24.11.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja i izgradnje gospodarskih objekata za razvoj sportsko-ribolovnih aktivnosti u slatkovodnom ribarstvu,Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja...

27.11.2009.Akti župana - 18.11.2009. godine

 Prijedlog Zaključka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2009/2010.

11.11.2009.Akti župana - 05.11.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju održavanja i izgradnje lovnogospodarskih objekata u lovištu Lovačkog društva "ZEC" Poreč  

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava...

04.11.2009.Akti župana - 27.10.2009. godine

Odluka o pečatu Službeničkog suda Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione istriana, Pazin,Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste...

04.11.2009.Akti župana - 21.10.2009. godine

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Etnografskom muzeju Istre Pazin za sklapanje Ugovora o javnim radovima

04.11.2009.Akti župana - 19.10.2009. godine

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade tehničke dokumentacije za koncesije za uzgoj školjkaša

19.10.2009.Akti župana - 13.10.2009. godine

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za...

02.10.2009.Akti župana - 29.09.2009. godine

 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije za javnu raspravu, Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja...

17.09.2009.Akti župana - 08.09.2009. godine

Prijedlog Zaključka o sufinanciranju međunarodnog Projekta Pro.V.I.C. za 2009. godinu (promocija i valorizacija Istarskog goveda), Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge...

Prikazani rezultati od 161 do 170 od ukupno 173


<< Prva < Prethodna 151-160 161-170 171-173 Sljedeća > Posljednja >>