Akti Župana

12.02.2018.Akti župana - siječanj 2018.

Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o...

12.01.2018.Akti župana - prosinac 2017.

Upute o postupanju u provedbi postupka nabave roba, radova ili usluga, Program rada Upravnog odjela za turizam za 2018. godinu,Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske...

08.12.2017.Akti župana - studeni 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na...

03.11.2017.Akti župana - listopad 2017.

Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o radovima na povećanju energetske učinkovitosti rasvjete u matičnoj zgradi SŠ Mate Blažine Labin,Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za...

05.10.2017.Akti župana - rujan 2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,Zaključak o isplati novčane nagrade...

12.09.2017.Akti župana - kolovoz 2017.

Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinuOdluka o odabiru ponude za nabavu uredskog materijala i opreme,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u...

17.08.2017.Akti župana - srpanj 2017.

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge proširenja izvještajnog sustava poreznih evidencija i izvještajnog sustava koncesija,Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave...

11.07.2017.Akti župana - lipanj 2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava za javno navodnjavanje Červar Porat – Bašarinka,Odluka o...

06.06.2017.Akti župana - svibanj 2017.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga reprinta monografije Kiparstvo I,Odluka o odabiru ponude za nabavu auto guma za službena vozila Istarske županije,Zaključak...

10.05.2017.Akti župana - travanj 2017.

Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji...

Prikazani rezultati od 11 do 20 od ukupno 191


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>