07.11.08. u 09:59

85. sjednica Poglavarstva

85. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u ponedjeljak, 03. studenoga 2008. godine u 11:00 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali