30.12.08. u 11:24

91. sjednica Poglavarstva

91. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u ponedjeljak, 15. prosinca 2008. godine u 13:00 sati - telefonskim putem. 

Poziv, dnevni red i materijali