REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/09-01/42
Urbroj: 2163/1-01/4-09-1
Pazin, 26. ožujka 2009.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
53. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 06. travnja 2009. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 52. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3. Prijedlog Istarske kulturne strategije

4. Prijedlog Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. (studija)

5. Prijedlog Analize ekonomske efikasnosti proizvođača mlijeka i pretpostavke održivog razvoja proizvodnje mlijeka u Istarskoj županiji (studija),

6. Prijedlog Modela kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županiji – Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za period 1995. – 2008. godine,

7. Prijedlog Programa podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji – Izvješće o realizaciji programa, model sufinanciranja i koncepcija provedbe programa do 2020. godine

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Barban, Barban
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Milana Šorga, Oprtalj
c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat, Svetvinčenat,
d) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar,
e) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga,

9.  

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Povijesnog muzeja Istre – Museo storico dell'Istria zbog isteka mandata
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Povijesnog muzeja Istre – Museo storico dell'Istria  

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.