Osnovni zahtjevi norme ISO 9001

  • razumjeti zahtjeve svojih korisnika
  • razumjeti i ispuniti zahtjeve ostalih zainteresiranih strana
  • definirati ciljeve u odnosu na korisnike i ostale zainteresirane strane
  • jasno definirati odgovornosti i ovlaštenja na različitim organizacijskim razinama
  • specificirati kriterije izvedbe poslova / odvijanja procesa
  • ustanoviti kontrole i metode nadgledanja procesa